Wings 3rd

Fedon
Posts: 17
Joined: Thu Sep 13, 2018 8:23 pm

Wings 3rd

Tue Jul 23, 2019 11:51 am

test


DudlakCZ
Posts: 5
Joined: Tue Jul 23, 2019 9:27 pm
Czech Republic

Re: Wings 3rd

Thu Aug 01, 2019 8:34 pm

3rd křídla

Pro výrobu těchto křídel je nutné získat dva předměty Feather of Condor (3rd pírko) a Flame of Condor (3rd krystal)

Feather of Condor lze dropnout nebo vycraftit
Výroba Feather of Condor
- v Norii u NPC Chaos Goblin v dialogu vyberete možnost Regular Combination
-pro tutokombinaci potřebujete
*1x 2nd křídla minimálně +4+4
* Ancient itemy minimálne +4+4
*1x Jewel of Chaos
*1x Jewel of Creation
*1x Jewel of Soul+1 (zabalených 10ks)
- maximální úzpěšnost je 60%

Flame of Condor lze pouze dropnout

Výroba 3rd křídel
- v Norii u NPC Chaos Goblin v dialogu vyberete možnost Regular Combination
-pro tutokombinaci potřebujete
*1x Feather of Condor
*1x Flame of Condor
*1x Jewel of Chaos
*1x Jewel of Creation
*1x Jewel of bless+1 ( zabalených 10ks)
*1x Jewel of Soul+1 (zabalených 10ks)
* Excelentní itemy minimálně +4+4
-maximální úzpěšnost je 40%

Druhy křídel
Wings of Storm (BM)
Wings of Space-Time (GM)
Wings of Illusion (HE)
Mantle of Monarch (LE)
Cape of Overrule (FM)
Wings of Hurricane (DM)
Wings of Dimension (SUM)

Return to “ALL RECIPES”